Kullanıcı Sözleşmesi

Wellcome.com Kullanıcı Sözleşmesi

GİRİŞ

Bu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"); [Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No: 175 İç Kapi No: 6 Şişli / İstanbul], İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı olan Wellcome Wellness Sağlık Turizmi ve Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi ("Wellcome") tarafından, 467312-5 sicil numarasıyla tescillenmiş thewellcome.com alan adlı web sitesi ("Web Sitesi") ve Wellcome tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar ("Wellcome Platformu") dahil olmak üzere, Wellcome Platformu tarafından sunulan hizmet ve diğer ilgili olanaklar, Ziyaretçiler ve Üyeler ("Wellcome Platformu") aşağıda tanımlananlar dahildir. Bu sözleşme, ("Kullanıcı") olarak web sitesi kullanımıyla ilgili koşulları ve ayrıntıları düzenler.

Bu Sözleşme, Kullanıcının Wellcome Platformu'na bir ziyaret amacıyla, Wellcome Platformu üyesi olma ve/veya Wellcome Platformu'nda sunulan içerik ve/veya hizmetlerden faydalanma amacıyla Wellcome Platformu'na eriştiği an itibariyle tabi olması gereken koşulları düzenler. Kullanıcının bu Sözleşme'ye tabi olacağı hükümler, Kullanıcının Wellcome Platformu'na erişme motivasyonuna bağlı olarak Ziyaretçi veya Üye unvanına sahip olmasına bağlı olarak değişebilir.

TANIMLAR

Bu Sözleşme'de yer alan tanımlar, açıkça belirtilmedikçe aşağıda belirtilen şekilde anlaşılmalıdır:

Cihaz(lar)

Ana akım internet tarayıcılarını çalıştırabilen, tercihen video arama ve konuşma yeteneklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer elektronik cihaz(lar)ı ifade eder.

Klinik ve Hastane(ler)

Bu Sözleşme'ye uygun olarak Wellcome Platformu'na erişen; Sağlık Hizmetleri Sözleşmesine tabi olarak üyelik prosedürlerini tamamlayarak hizmet sunma amacıyla Wellcome Platformu'nu kullanmaya başlayan kişi(ler)i ifade eder.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Hukuku kapsamında, İnternet üzerinden sunulan herhangi bir bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Türk İnternet Hukuku

İnternet üzerinde yapılan yayınları düzenleyen ve bu yayınlar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadeleyi düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Kanunu No. 5651'i ifade eder.

Kullanıcı(lar)

Wellcome Platformu'nu çeşitli yollarla Ziyaretçi ve Üye olarak kullanan kişi(ler)i ifade eder.

Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698'i ifade eder.

Üye(ler)

Wellcome Platformu'nda üyelik formunu doldurarak hesap oluşturan ve ilgili madde gereği gerekli prosedürleri tamamlayan ve bu Sözleşme'nin ilgili maddesinde belirtilen işlemleri gerçekleştirebilen kişi(ler)i ifade eder.

Konum Sağlayıcı

İnternet Hukuku kapsamında, hizmetleri ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Ziyaretçi(ler)

Wellcome Platformu'nu ziyaret ederek bu Sözleşme'nin ilgili maddesinde belirtilen işlemleri gerçekleştirebilen kişi(ler)i ifade eder.

GENEL ŞARTLAR

Bu Sözleşme, yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere geçerlidir; Ziyaretçi ve Üye olarak Wellcome Platformu'na erişen ve/veya hizmet almak, incelemek ve bilgi edinmek amacıyla Wellcome Platformu'nu kullanan tüm kişiler bu Sözleşme'ye tabi olacaktır.

Kullanıcı, Wellcome Platformu'na erişmeden önce ve Wellcome Platformu'nda çeşitli işlemleri gerçekleştirmeden önce bu Sözleşme'yi okumak zorundadır.

Kullanıcı, Sözleşme'deki kuralların tamamına veya bir kısmına onay vermezse, Wellcome Platformu'nu Kullanıcı olarak kullanmamalıdır. Wellcome Platformu'nu kullanarak, Kullanıcı, bu Sözleşme'deki kuralları kabul ettiğini ve onayladığını gösterir. Açık olması açısından, bu kurallar bu Sözleşme'de yazılıdır;

Wellcome Platformu'nda dolaşmaya devam eden Ziyaretçi ve

Wellcome Platformu'nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Wellcome, Wellcome Platformu'nu güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Wellcome Platformu'ndaki Kullanıcıyı etkileyen herhangi bir güncelleme ve değişiklik bu Sözleşme'nin bir parçasıdır ve Kullanıcı, Wellcome Platformu'nu kullanarak ve/veya Wellcome Platformu'ndaki fırsatlardan faydalanarak güncellemeleri kabul eder. Wellcome, Kullanıcıyı etkileyebilecek herhangi bir değişiklik için ayrı bir izin isteyecektir.

Wellcome, bu Sözleşme'yi istediği zaman değiştirebilir. Güncellenen Sözleşme, herkesin erişebileceği bir bağlantı ile Wellcome Platformu'nda yayınlanacaktır. Yeni Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren tüm mevcut ve gelecekteki Kullanıcılar için geçerli olacak ve onlar için daha iyi şartlara sahip olacaktır.

Güncellenmiş Sözleşme: Sözleşmeyi kabul etmeyen Ziyaretçiler hemen Wellcome Platformu'nu kullanmaya son vermelidir. Şartları kabul etmeyen Üye Hesapları Wellcome Platformu'nda hemen sona erdirilmelidir.

Wellcome PLATFORMU

Wellcome Platform, kişilerin Wellness uygulamaları ve sağlık (topluca "Wellness Uygulamaları") hakkında bilgi alabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği ve bu alanda hizmet veren Wellness Sağlayıcıları ile iletişim kurabileceği bir platformdur.

Wellcome Platform aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetler, Ziyaretçi ve Üye için farklılık gösterir.

Ziyaretçilerin cihaz aracılığıyla erişilen Wellcome Platform üzerinde;

Dolaşım sağlayabilir,

Deneyimlerini paylaşan Üyelerin tedavi deneyimleri hakkında bilgi edinebilir,

Klinik ve Hastaneleri isme, şehre veya tedaviye göre filtreleyebilir,

Wellness Uygulamaları kapsamındaki güncel haberlere ve makalelere erişim sağlayabilir,

Wellcome Platform üzerindeki Doktorlar, Klinik ve Hastaneleri tarafından yayınlanan tıbbi olmayan teşhis ve tedavi önerilerine ve tahmini tedavi fiyat bilgilerine erişim sağlayabilir.

Üyelerin Cihaz aracılığıyla erişilen Wellcome Platform üzerinde;

Ziyaretçinin gerçekleştirebileceği tüm işlemleri gerçekleştirebilir,

Şehir ve tedavi türüne göre Klinik ve Hastaneleri filtreleyerek Wellcome Platform üzerinden görüntüleyebilir,

Wellness Uygulamalarına ilişkin deneyimlerini paylaşabilir,

Tedavi olmak istediği Klinik ve Hastaneler ile Wellcome Platform üzerindeki imkanlar aracılığıyla iletişim kurabilir, tedavi için yaklaşık fiyat aralığı hakkında bilgi alabilir ve fiziksel muayene ile ilgili ilgili Klinik ve Hastanelerden randevu talebinde bulunabilir.

KULLANICILARIN ORTAK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Wellcome Platform'a erişim için kullandığı cihazlardan ve geçerli bir internet bağlantısına sahip olmaktan tamamen sorumludur.

Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında, metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını veya diğer herhangi bir unsuru çoğaltarak, dağıtarak, kopyalayarak ve/veya değiştirerek, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu No. 5846 uyarınca kullanıcının, Wellcome ve/veya başka herhangi bir üçüncü tarafın kişisel haklarını, mülkiyet haklarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, belirtir ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Wellcome Platform'a ait olan veya onunla ilişkilendirilen içerik ve medya sağlayıcılarını, web sitelerini, mal ve hizmetleri veya yazılımları zarar verebilecek, engelleyebilecek, aşırı yükleyebilecek veya zarar verebilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmeyeceğini kabul eder, beyan eder ve taahhüt eder; örneğin, zarar verebilecek solucanlar, virüsler, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar veya engellemeye neden olabilecek herhangi bir kod gönderemez; Wellcome Platform'a bağlı olan Wellcome Platform sunucularına veya Wellcome Platform'a bağlı ağlara müdahale edemez; Wellcome Platform'un diğer Kullanıcılarının Cihazlarında gösterilme veya görünme şeklini değiştiren veya engelleyen içerik veya kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Wellcome Platform'un bütünlük ve performansını tehlikeye atacak benzeri bir girişimde bulunamaz.

Platform, tamamı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere; tersine mühendislik, dekompilasyon, sızma, müdahale, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dahil olmak üzere, Wellcome Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin içeriği değişirse, Kullanıcı Wellcome'dan herhangi bir talepte bulunamaz.

Wellcome Platformu, Wellcome'un sahip veya yönetmediği üçüncü taraf web siteleri, uygulamalar veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Wellcome Platformu'nu terk eden Kullanıcı, üçüncü taraf web sitelerinin, uygulamaların veya hizmetlerin kullanıcı sözleşmelerini takip etmek zorundadır.

Bu Sözleşme;

Herhangi bir zamanda, ziyaretçinin Wellcome Platformu'na erişimini durdurarak,

Üye tarafından üyeliğin kullanımı, üyenin üyelik hesabını durdurarak ve/veya silerek herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.

ZİYARETÇİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Wellcome Platformu'na erişim sağlayarak, ziyaretçi

Sağlık Uygulamaları kapsamında yayınlanan haber ve makaleleri inceleme,

Klinik ve Hastane adlarına, uzmanlık alanlarına, şehirlerine ve/veya tedavi türüne göre sıralama yaparak, bu alanlarda çalışan Doktorları görüntüleme,

Tedavileri, tedavi hakkındaki hasta geri bildirimine, hasta yaşına, fotoğraflarına, videolarına, sorulara ve cevaplara göre filtreleme,

Wellness Uygulamaları hakkındaki Klinik, Hastane ve Doktor yorumlarını ve Üyelerin kendi tedavi deneyimleri hakkındaki gönderileri görüntüleme,

Tedaviyle ilgili pazarla uyumlu tahmini ve ortalama fiyat bilgilerine erişme hakkına sahiptir.

Ziyaretçi, Wellcome Platformu üzerinden sunulan diğer hizmetleri kullanmak ve Wellcome Platformu'ndan hizmet almak veya vermek için Wellcome Platformu üyesi olabilir.

Hizmet almak için üye olan Ziyaretçi, bu Sözleşmenin kurallarını takip eder; Hizmet vermek için üye olan Ziyaretçi, Klinik ve Hastane Sözleşmesini takip edeceğini, beyan eder ve taahhüt eder.

Ziyaretçi, bu Sözleşme dışında oluşturduğu hasta-doktor ilişkisi nedeniyle Wellcome ile çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla iletişime geçerek, Wellcome Platformu'nda kayıtlı Klinik, Hastane ve doktorlar hakkında tedavi deneyimini paylaşabilir. Ziyaretçinin açık izniyle paylaşım yapması durumunda, Ziyaretçi Wellcome Platformu üyesi olacak ve Wellcome ile paylaştığı tedavi deneyimleri Wellcome Platformu'nda yayınlanacaktır. Bu maddeye göre üye olan kişi, bu Sözleşmenin kurallarını takip edecektir.

ÜYELİK

Ziyaretçinin Wellcome Platformu üyesi olabilmesi için 18 (onsekiz) yaşından büyük olması gerekmektedir.

Ziyaretçi, Wellcome Platformu'ndaki Üye için olan avantajları kullanabilmek için üyelik işlemini tamamlamalıdır; Bu, ziyaretçinin kullanıcı adı ve e-posta adresi bilgilerini Wellcome Platformu'na vermesi ve bir şifre seçerek bir hesap oluşturması veya ziyaretçinin üyelik sürecini tamamlamak için sosyal medya hesabı aracılığıyla Wellcome Platformu'na giriş yapması durumunda gerçekleşir; Wellcome Platformu'na sağlanan e-posta adresi bilgisi doğru ve güncel olmalıdır. Bu bağlamda, e-posta adresinin doğru ve güncel olduğunu doğrulamak için bir onay e-postası gönderilecektir. Onay e-postası onaylanmazsa, Ziyaretçi üyelik sürecine devam edemeyecektir.

Ziyaretçinin üyelik oluşturma yöntemi, üyelik oluşturmak için gereken bilgiler ve hangi sosyal medya hesaplarına bağlanabileceğinin belirlenmesi, Wellcome'ın girişimidir ve zamanla değiştirilebilir.

Üyelik hesabına giriş yapmak için kullanılan şifre unutulursa, Üye, şifre sıfırlama seçeneğinin hesap oluşturma aşamasında belirtilen e-posta adresine gönderilmesini talep edebilir.

Üye, her zaman Wellcome Platformu'ndaki hesabına giriş yaparak profil bilgilerini güncelleyebilir ve ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet ettiği şehir gibi ek bilgileri profiline ekleyebilir.

ÜYE HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, hesap oluşturulurken kendisinden istenen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu sağlamaktan tamamen sorumludur.

Wellcome Platformu'na sosyal medya hesabı bilgileriyle giriş yapan Üye, ilgili hesapların sahibi olduğunu kabul eder, beyan eder ve taahhüt eder.

Üye, bu Sözleşme kapsamında sadece kendi yararı için hareket edebilir ve bu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve görevlerini başkalarına tamamen veya kısmen devredemez, Wellcome Platformu'ndaki üyelik hesabını başkalarının kullanımına sunamaz ve hesap bilgilerini başkalarına açıklayamaz.

Üye, hesabının kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. Üye, hesabının güvenliğinin ihlal edildiğini, hesabının hukuka aykırı bir şekilde açıklanması veya kullanılması veya bu konularda makul bir şüphe olması durumunda derhal Wellcome'u bilgilendirmelidir.

Üye, Wellcome'un konum tabanlı hizmet sunabilmesi için konumuna erişimine onay verebilir veya konumuna erişimi reddedebilir.

Üye, Wellcome Platformu'na erişim sağlayarak,

Ziyaretçinin yapabileceği işlemleri gerçekleştirme,

Wellcome Platformu'na kayıtlı Klinik ve Hastanelerin daha önce Wellness Uygulamaları için hizmet aldıkları deneyimlerini ve ilgili görüntülerini ekleyerek paylaşma,

Tedavi gördükleri Klinik, Hastane ve Doktorları puanlayarak çeşitli konularda değerlendirme,

İlgili iletişim kanalları üzerinden Wellcome aracılığıyla Klinik ve Hastaneler ile iletişim kurma ve/veya fiziksel muayene için randevu talep etme,

Wellcome Platformu'na kayıtlı Klinik ve Hastaneleri takip etme, Klinik ve Hastaneler ile Doktorların kendi sordukları sorulara veya diğer Üyelerin sorduğu sorulara verdikleri cevaplar ve diğer Üyeler tarafından paylaşılan deneyimleri takip etme,

Tedavi olmak istedikleri Klinik ve Hastaneden Wellcome aracılığıyla tedavi için fiyat teklifi talep etme hakkına sahiptirler.

Üye, işlemleri sırasında Wellcome Platformu üzerinden doktorla video veya yazılı çağrı seçeneği ile iletişim kurarsa, Üye ve Doktor arasındaki konuşma üçüncü platform ve uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecek ve bu madde kapsamında gerçekleşecek konuşma ve paylaşılan içerik Üye ve Doktorun sorumluluğunda olacaktır.

Üye, tercihine bağlı olarak, üyelik işlemi sırasında belirttiği e-posta adresine gönderilen e-posta ve/veya Wellcome Platformu üzerinden takip ettiği içeriklerle ilgili güncellemelerden haberdar olabilecektir. Üye, Wellcome tarafından anlık bildirim mesajlarının gönderilmesini onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir.

Bu Sözleşme kapsamında tıbbi muayene talep etme, klinik, hastane ve doktoru değerlendirme, doktora Wellcome aracılığıyla sorular sorma, deneyimleri paylaşma gibi işlemleri gerçekleştirirken Üye, ırk, din, cinsiyet, cinsel tercih gibi ayrımcı ifadeler ve yaklaşımlar kullanmamalı, aşağılayıcı, şiddet içeren ve üçüncü tarafların gizlilik haklarına aykırı beyanlarda bulunmamalıdır. Sözleşme dışı ifadeler içermemeli ve genel ahlaka aykırı olmamalı, toplumu veya diğer Üyeleri, Klinik ve Hastaneleri ve/veya Doktorları rahatsız edecek şekilde hareket etmemelidir.

Klinik ve Hastaneler, değerlendirme yaparken, doktora sorular sorduğunda ve deneyimlerini paylaştığında, fotoğraf dahil olmak üzere paylaşacağı tüm içeriğin Wellcome Platformu'nda kamuya açılacağını kabul eder.

Üye, "Hesabımı Sil" seçeneğini kullanarak Wellcome Platformu'ndaki hesabını daima silebilecektir.

WELLCOME'UN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Wellcome, İnternet Hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

Wellcome, Wellcome Platformu'nda sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız bir şekilde teslim edilmesi, hizmet kalitesinin beklentileri karşılaması için gerekli özeni gösterecektir ve Wellcome, yukarıda bahsedilen konularda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Wellcome, Üyenin Klinik ve Hastaneye soru sormasını, deneyimlerini paylaşmasını, Klinik ve Hastaneden muayene talep etmesini ve Wellcome aracılığıyla Klinik ve Hastane ile iletişim kurmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

Üye ile Klinik ve Hastane arasında üçüncü platformlar ve uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilecek toplantılarda, Wellcome, Üye ve Doktor ile ilgili herhangi bir veriye erişemez.

Üye izniyle Wellcome, Wellcome Platformu'nun Üye tarafından kullanımı hakkında anlık bildirim mesajları gönderebilir.

Wellcome, Wellcome Platformu'nun çalışmasını herhangi bir zamanda geçici olarak durdurabilir, teknik bakım, onarım ve güncellemeler yapabilir veya Wellcome Platformu'nun kullanımını tamamen durdurabilir.

Wellcome, Wellcome Platformu'nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri ve Wellcome Platformu'nun diğer bölümlerini değiştirebilir,

Mevcut durumda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektiren işlemlere dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir,

Ücretsiz olarak verdiği hizmetleri ücretli hale getirebilir, zaten ücretli olan hizmetlerin ücretini değiştirebilir veya ücretsiz hale getirebilir,

Verilen hizmetler ve içerikler, uygun olmayan içerik, bu Sözleşmenin ihlali veya diğer Kullanıcıların zarar görmesi nedeniyle Kullanıcıya karşı engellenebilir ve/veya görünürlükleri azaltılabilir.

Kullanıcı, yasal çözümler dışında kendisine sunulan fırsatları kullanırsa ve/veya bu Sözleşmeyi ihlal ederse; Wellcome, Kullanıcının Wellcome Platformu'nu veya üyeliğini kendi takdirine bağlı olarak sona erdirebilir. Wellcome, kendisine gönderilen şikayet kayıtlarına bakarak, etik olmayan iletişim ve uygun olmayan içerik paylaşımı gibi her türlü uygun olmayan davranış kriterine göre kayıtları değerlendirerek gerekli önlemleri alabilir.

Wellcome'nun üyelik için verilen bilgilerin bu Sözleşme şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekmez. Üyenin bu şartlara uymadığı tespit edilirse, Wellcome üyeliği silebilir.

Wellcome, resmi otoritelerin yasa veya kurallar gereği talep etmesi halinde tüm verileri yetkililerle paylaşabilir. Bu tür bir paylaşım, bilgi gizliliğini veya kişisel veri korumasını ihlal olarak kabul edilemez.

Wellcome, Üye hesabını kalıcı olarak silme talebini en kısa sürede yerine getirecektir.

SİZİN TARAFINIZDAN YAŞANAN ZARAR YA DA HASAR İÇİN SORUMLULUĞUMUZ

Klinik ve Hastane ile Üye arasında gerçekleşecek görüşmeler gibi iletişim/etkileşim etkinliklerine herhangi bir şekilde katılmayacak ve bu iletişimden kaynaklanan sorunlar, hasarlar ve diğer taleplerin alıcısı olmayacaktır. Bu şekilde, iletişim/etkileşim etkinliklerinde Wellcome'un İçerik Sağlayıcı rolü olmadığı, ancak sadece Bir Barındırma Sağlayıcı olduğu unutulmamalıdır. Wellcome, İnternet Yasası'na dayalı olarak kendisine gönderilecek olası bildirimlere göre gerekli adımları atmaktan başka bir yükümlülüğe sahip değildir. Wellcome, kullanıcının Wellcome Platformu'nu kullanımına ilişkin olarak geçerli yasalara uygun olduğu sürece, Kullanıcının ihmali ve davranışlarına bağlı değildir.

Bu Sözleşme dışında meydana gelecek yasal değişikliklerden kaynaklanan tüm eylemler Wellcome'un sorumluluğunda değildir ve aynı şekilde Sözleşme’de gösterilecektir.

Hesap oluşturulurken belirlenen bilgilerin üçüncü taraflarca ortaya çıkması ve/veya üçüncü taraflarca alınması durumunda oluşabilecek herhangi bir zarardan Wellcome suçlanmayacaktır.

Wellcome, Klinik ve Hastane ve Üye'nin hesaplarını vermesi ve üçüncü tarafların kullanmasına izin vermesinden kaynaklanan veya kaynaklanacak herhangi bir zarardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

Kullanıcı, Wellcome Platformu'nu kendi cihazları dışında veya Wellcome Platformu'nu kullanmak için uygun olmayan cihazlar aracılığıyla kullanıyorsa ve bu nedenle herhangi bir kişi maddi ve/veya manevi zarar görüyorsa, Kullanıcı tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

Wellcome, bu Sözleşme kapsamında Üye'nin Klinik ve Hastaneler ile yapacağı konuşmanın içeriğinden, Üye, Doktor, Klinik ve Hastane ve/veya diğer kişiler tarafından paylaşılmasından ve üçüncü taraflarca alınmasından kaynaklanan ve diğer durumlarda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Wellcome, Wellcome Platformu üzerinden Sorulan Sorulara Doktorun verdiği cevapların doğruluğu, eksiksizliği ve yardım sağlaması konusunda bir garanti vermez. Bu durumda, Doktorlarla yapılan konuşmaların içeriği, Üye için rehberlik yapmak ve/veya karar vermek amacıyla kullanılıyorsa, Doktorun herhangi bir görüşü, yanlış, hatalı veya kafa karıştırıcı görüşler dahil olmak üzere, Üye tarafından bu görüşlere dayanılamaz.

Wellcome, şirketin aldığı karar ve bu kararların sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Wellcome, Kullanıcının Wellcome Platformu aracılığıyla elde ettiği içerik ve bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir.

Wellcome, teknik bakım, onarımlar ve güncellemeler nedeniyle gecikmelerden, sistemde geçici askıya alınmadan veya tamamen askıya alınmasından kaynaklanan herhangi bir zarardan Kullanıcı veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacaktır.

Wellcome ve Kullanıcı, kısmen veya tamamen, objektif imkânsızlıklardan (doğal afetler gibi) veya beklenmeyen olaylardan (idari karar, yasal değişiklikler, vergi, gümrük ve harçlarda marjinal artış, savaş, darbe vb.) kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirememe veya gecikme nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Ziyaretçi'nin kişisel verileri, Wellcome tarafından sağlanan hizmetler ve avantajlar nedeniyle kullanılmakta olup, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698 uyarınca geçerli olan yasalara ve Wellcome Platformu Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası Metni'ne uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu metinler, Wellcome Platformu üzerinden görülebilir. Bu nedenle, Ziyaretçi, Wellcome Platformu'nu kullanmadan önce Wellcome Web Sitesi Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nı okumalıdır.

Wellcome tarafından verilen hizmetler ve avantajlardan kaynaklanan Üye'nin kişisel verileri, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698 uyarınca geçerli olan yasalara ve Wellcome Platformu Üyelik Aydınlatma Metni'ne uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu metin, Wellcome Platformu üzerinden görülebilir. Bu nedenle, Üye'nin kişisel verileri hakkında bilgi almadan önce, Üye'ye Wellcome Platformu'nda bulunan Üyelik Aydınlatma Metni ile ilgili bilgi verilmiştir.

Üye, Wellcome aracılığıyla muayene talep etme, Klinik ve Hastane ve doktoru değerlendirme, doktora sorular sorma ve deneyimlerini paylaşma gibi durumlarda özel kişisel verilerini paylaşabilir. Bu nedenle, Üye, hesap oluştururken Açık Rıza Metni Hakkında bilgileri okuyabilir ve böyle paylaşımlar yapacaksa, Wellcome, Üye'nin kişisel verilerinin kullanımına açık rıza vermiş olduğunu kabul eder; eğer bu konuda onay vermemişse, özel nitelikteki kişisel verilerini paylaşmamalıdır.

Wellcome Platformu'nda doktoru değerlendirme, doktora soru sorma ve deneyimleri paylaşma gibi durumlarda Üye tarafından verilen içerik, aynı zamanda kullanıcı adı, ad, soyad ve profil fotoğrafı, Üye'nin Wellcome Platformu'nda görülebilmesi için herkese gösterilir.

Bu Sözleşme’nin herhangi bir kuralının, hükümsüzlüğünün, yasadışılığının veya uygulanamazlığının, Sözleşme’nin diğer kurallarının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini değiştirmeyecektir. Bu Sözleşme’deki madde başlıkları sadece referans içindir ve Sözleşme’nin anlamını veya anlayışını değiştirmeyecektir.

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları yalnızca referans amaçlıdır ve Sözleşme’nin yorumunu veya anlayışını etkilemeyecektir.

Bu Sözleşme'den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilgili tüm çatışmalar Türk hukukuna tabi olacaktır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.

Kullanıcı, Wellcome ile ilgili herhangi bir geri bildirim, soru veya yorum için help@thewellcome.com adresine e-posta göndererek veya Platform üzerinden iletişim kurarak Wellcome Platformu ve bu Sözleşme hakkında iletişime geçebilir.